Paristo parisuhteiden parhaaksi ry
 

Bloginurkkaus

 Aarrearkku itsensä ja toisen ymmärtämiseen

Tuntuuko joskus siltä, ettet ymmärrä puolisoasi?
Haluatko kehittää parisuhdettasi ja haluatko eväitä ja uusia näkökulmia parisuhteesi polulle? Nämä ajatukset ovat inspiroineet meitä osallistumaan erilaisille parisuhdekursseille ja parisuhdetapaamisiin. Olimme ensimmäistä kertaa kosketuksissa parisuhde- enneagrammiin noin kymmenen vuotta sitten. Olimme tutustuneet enneagrammin teoriaan ja koimme sen heti puhuttelevaksi tavaksi oivaltaa uusia asioita omasta persoonallisuudesta. Kun silmiimme osui mahdollisuus osallistua parisuhde- enneagrammi kurssille, tartuimme tilaisuuteen! Kurssille osallistuminen ei edellyttänyt aiempaa tietoa enneagrammista.


Vaikka kyseessä on parisuhdekurssi, on sen ytimessä kuitenkin erityisesti oman persoonan toimintatyyli ja tavat toimia erilaisissa tilanteissa. Kurssilla saimme tietoa eri persoonallisuustyypeistä ja mahdollisuuden pohtia mikä tuntui omimmalta. Tärkeää on itse pohtia, mikä itseäni resonoi sekä syventyä eri tyyleihin esim. kirjojen ja keskusteluiden avulla. Kaiken ytimessä on se, että kaikki tyypit ovat hyviä tyyppejä, me kaikki olemme arvokkaita. Oli sykähdyttävä hetki, kun olimme jakaantuneet eri persoonatyyppien ryhmiin -joissa oli sekä miehiä että naisia – kun näin, kuulin ja oivalsin, kuinka saman tapaisia ajatuksia samaan ryhmään kuuluvilla naisilla ja miehillä oli annetusta pohdintatehtävästä. Kuinka erityyppisesti me ihmiset koemme asioita. Kuinka eri tavoin omat ja toisen tarpeet voidaan kokea joko uhkana tai mahdollisuutena. Kuinka erilaiset kommunikointitavat ja selviytymiskeinot meillä ihmisillä on.
Erityisen mielenkiintoista on ollut oivaltaa eri persoonatyylien hyvinvoinnin tason merkitys siihen, miten se näyttäytyy elämän arjessa. Vaikka on yleistä, että tunnistamme ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvan muutoksen esim. stressitason noustessa, niin osaammeko tunnistaa muutoksen tai stressin mukanaan tuomat piirteet itsessämme? Miten oma toimintatyyli muuttuu, kun on paljon huolta tai stressiä ja miltä se vuorostaan näyttäytyy ja tuo tullessaan, kun kokee olevansa tasapainossa ja kun elämä hymyilee. Sama ihminen, mutta hyvin erilaiset tavat reagoida ja kyvyt toimia eri tilanteissa. Tämä on tuonut parisuhteeseemme ymmärrystä, hyväksyntää ja armollisuutta sekä itseä että kumppania kohtaan. On ollut helpottavaa ymmärtää omat ja toisen tarpeet ja selviytymiskeinot erilaisissa tilanteissa. Se on tuonut näkökulmia asioiden selvittämiseen, ymmärtämiseen ja hyväksymiseen inhimillisellä tavalla.


Kun tunnistaa oman varjopuolensa (sokeat pisteet) ja uskaltaa rehellisesti katsoa peiliin, voi alkaa tutustumaan omaan itseensä tarkemmin ja hyväksymisen kautta oivaltaa, mikä tarve meitä lopulta ohjaa elämässä. Kun on valmis kohtaamaan oman ”harmaan” puolensa, on mahdollisuus oppia uutta, päästää irti ja lähteä askel askeleelta kohti omaa kasvupolkuaan. Enneagrammi on antanut huikeita työkaluja, joiden avulla on ollut mahdollisuus kehittää itseään. Sitä kautta on tullut lisää ymmärrystä toisenlaisia toimintatapoja ja persoonia kohtaan. Se on lisännyt ymmärrystä kumppania ja kumppanin toimintatyylejä kohtaan. Se on antanut kiehtovan mahdollisuuden oppia tuntemaan itsensä ja toinen paremmin ja aarrearkusta löytyy aina vain uutta ja mielenkiintoista! Emme ole koskaan valmiita ja elämä tuo meille aina vain uusia asioita eteemme. Mikä on sen parempaa kuin kasvaa omalla polullaan, mutta kuitenkin yhteiseen suuntaan?
18.2.2024